Amsterdam – Divers & Inclusief is ‘live’! Via ons platform gaan wij onze kennis delen en de mogelijkheid bieden voor Amsterdamse werkgevers om hun ervaringen uit te wisselen. Juist nu de samenleving onder druk staat als gevolg van COVID-19 is het uitwisselen van kennis en het verbinden van bedrijven met de samenleving en elkaar van groot belang. Wij zijn daarom blij dat we nu het digitale platform kunnen lanceren.

Een arbeidsmarkt waar iedereen gelijke kansen heeft is in het belang van ons allemaal. Daarom gaat Diversiteit in Bedrijf in samenwerking met de gemeente Amsterdam diversiteit en inclusie op de Amsterdamse werkvloer bevorderen. Diversiteit in Bedrijf adviseert sinds 2015 werkgevers uit zowel de private als de publieke sector over vraagstukken die betrekking hebben op diversiteit en inclusie. Amsterdam Divers & Inclusief gaat aan de slag met dit soort vragen in de stedelijke context van Amsterdam.

PLATFORM VAN EN VOOR ONDERNEMERS
De vragen die we behandelen staan in het teken van ons doel: eerlijk en inclusief werkgeverschap. Wij willen dit doel verwezenlijken door met ondernemers en werkgevers samen te werken. Met dit platform verbinden we koplopers op het gebied van diversiteit en inclusie met geïnteresseerde organisaties. We gaan hier ook de gezamenlijke vraagstukken agenderen en de knelpunten bespreken. Wij helpen ondernemers en werkgevers ook door ze te voorzien van advies om duurzame oplossingen te vinden om hun bedrijf divers en inclusief te maken. Bovendien profiteren bedrijven van de korte lijntjes met belangrijke stakeholders in het bedrijfsleven en de overheid die gelegd kunnen worden in het netwerk van Amsterdam – Divers & Inclusief.

HET TEAM
Ons team bestaat uit de volgende personen. De projectleider, Alice Odé, heeft ruime ervaring met de missie voor een inclusieve arbeidsmarkt. Jill Promes zet haar kennis over communicatie, multimedia en design in om de inhoud zo helder en goed mogelijk over te brengen. Hussein Adam Dia weet zijn theoretische kennis aan praktijkverhalen en de behoeften van ondernemers te koppelen. Bob Schenk vervult met zijn inzet en passie de rol van kwartiermaker en is ook het aanspreekpunt van Amsterdam – Divers & Inclusief.

Het team heeft in januari 2020 alle belangrijke ondernemersverenigingen in Amsterdam betrokken bij het opzetten van dit initiatief. Wij hopen bedrijven te inspireren door onze vakkennis en succesvolle praktijkvoorbeelden. Amsterdam – Divers & Inclusief toetst continu haar adviezen aan zowel theoretische als praktische kennis en de economische randvoorwaarden om actuele adviezen op maat te geven

ONZE MISSIE
Amsterdam – Divers & Inclusief wil bijdragen aan betere werkomstandigheden voor mensen met een arbeidsbeperking of chronische ziekte, meer mensen met een andere etnisch-culturele achtergrond laten instromen, dat vrouwen en mannen gelijke rechten hebben op de arbeidsmarkt, dat oudere en jongere werknemers evenredig zijn vertegenwoordigd in bedrijven, dat lesbische, homoseksuele, transseksuele, transgender en interseks personen (LHBTI+) zichzelf kunnen zijn op de werkvloer.

Back To Top