Op donderdag 18 februari 2021 vond het tweede webinar plaats van Amsterdam – Divers & Inclusief (ADI). Dit webinar stond in het teken van inclusieve werving. Met als centrale vraag: hoe en waar vind je als Amsterdamse ondernemer personeel met een verschillende achtergrond? Het programma bestond uit sprekers die hun persoonlijke verhaal deelden, afgewisseld door werkgevers uit het netwerk van ADI die praktische tips gaven. Er deden ruim 120 deelnemers mee uit diverse sectoren. Bekijk* hieronder het hele webinar terug!

*De ondertitel-functie van YouTube is toepasbaar.

Host Shivan Shazad, beleidsadviseur bij ADI en Diversiteit in Bedrijf/Sociaal-Economische Raad, leidde het webinar in met een presentatie waarin het belang werd genoemd van een goed wervingsplan. Om andere sollicitantengroepen te bereiken is het essentieel om andere kanalen te gebruiken, zoals alternatieve wervingsbureaus en -strategieën. Ook is het belangrijk om de sociale mediakanalen slimmer in te zetten, door van te voren goed in kaart te brengen welke groepen je wilt bereiken én duidelijk voor ogen te hebben waar je deze kunt vinden.

Bekijk via deze link de dia’s van Shivan Shazad.
Download hier het kennisdocument ‘Divers werven en selecteren’ van Diversiteit in Bedrijf.

Na de inleiding  vertelden vijf gastsprekers over hun praktijkervaringen, deelden ze hun kennis en gaven ze aanbevelingen om divers personeel aan het werk te helpen.

Blok 1: Inclusieve werving, hoe het beter niet kan

Eerste gastspreker was Omar Boutrhirhacht (12.00). Omar is student bestuurskunde aan de Hogeschool van Amsterdam en Amsterdammer met een migratieachtergrond. Omar vertelde tegen welke drempels hij aanliep bij het vinden van een stageplek. Uiteindelijk is Omar stage gaan lopen bij de gemeente Amsterdam voor stadsdeel Nieuw-West, waar hij samen met projectmedewerker Suzan de Jong (17.15) het Banenplan voor jongeren uit Nieuw-West heeft bedacht. Dit plan is opgericht om Amsterdamse jongeren met een migratieachtergrond klaar te stomen voor een baan, door hen te laten deelnemen aan een academie en mentorprogramma.

Bekijk via deze link de dia’s van Suzan de Jong.

Blok 2: Inclusieve werving, hoe kan het wel?

Vervolgens was het de beurt aan de Amsterdams-Marokkaanse Souad el Markhous (27.22). Souad is tegenwoordig specialist commerciële verkoop bij het bouwbedrijf Van der Leij en ze heeft diverse awards op haar naam staan. Maar de weg naar de top was absoluut niet eenvoudig. Souad deelde tijdens het webinar haar inspirerende verhaal hoe zij als schoonmaker zonder opleiding begon en uiteindelijk opklom tot de functie van directeur, om haar geliefde bouwbedrijf te redden van een faillissement.

Tot slot vertelden Niels Agterberg van Everyday Heroes en Niels van Buren van SWINK (40.16) over hun samenwerking om mensen met autisme aan het werk te helpen door middel van Powercertificaten. SWINK is sociale onderneming gericht op online dienstverlening. 70% van de werknemers bij SWINK heeft autisme. Directeur Niels ziet dat het mensen met autisme vaker niet, dan wel lukt om een baan te vinden. 54% van deze groep is dan ook werkeloos. Als onderneming in de online dienstverlening waardeert SWINK juist het talent van deze werknemers. Alleen vraagt dit wel om enige mate van omdenken, bijvoorbeeld in het aanpassen van werkomgeving.

Bekijk via deze link de dia’s van Niels Agterberg & Niels van Buren.

Dit webinar was alweer het tweede webinar van een vijfdelige reeks gericht op praktische tips voor een divers en inclusief mkb. Het 3e webinar vormt het tweede deel van inclusieve werving. Webinar 4 gaat over het belang van een inclusieve werkvloer voor divers personeel. Webinar 5 gaat in op praktische tips om ongewenst gedrag op de werkvloer tegen te gaan.

Back To Top